விலை நிலவரம்

06.04.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்

 

  பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
  04.04.2023 06.04.2023 04.04.2023 06.04.2023
போஞ்சி 120 100 125 105
கேரட் 100 100 95 100
கோவா 80 80 78 75
தக்காளி 150 150 95 110
கத்திரிக்காய் 140 140 125 115
பூசணி 50 50 38 45
புடலங்காய் 140 140 115 75
பச்சை மிளகாய் 250 250 300 325
தேசி 150 170 205 210
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 290 295 245 315
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 280 293 275 275
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 88 90 93 88
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 235 275 210 225
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 129 141 138 143
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,100.00 1,100.00 1,140.00 1,065.00
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 85 88
தேங்காய் எண்ணைய் 687 687 Na Na
பருப்பு 314 314 Na Na
சீனி 204 204 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
         
  பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
  04.04.2023 06.04.2023 04.04.2023 06.04.2023
போஞ்சி 160 140 155 135
கேரட் 140 140 125 130
கோவா 120 120 108 105
தக்காளி 200 200 125 140
கத்திரிக்காய் 180 180 155 145
பூசணி 80 80 68 75
புடலங்காய் 180 180 145 105
பச்சை மிளகாய் 300 300 330 355
தேசி 200 230 235 240
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 265 335
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 370 400 295 295
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 110 120 113 108
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 240 300 230 245
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 150 170 158 163
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,250.00 1,250.00 1,170.00 1,095.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 93 93
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 330 330 Na Na
சீனி 210 210 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!