விலை நிலவரம்

14.03.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
13.03.2023 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
போஞ்சி 250 250 175 190
கேரட் 100 100 65 65
கோவா 50 50 55 50
தக்காளி 160 180 140 135
கத்திரிக்காய் 150 150 145 140
பூசணி 70 60 48 40
புடலங்காய் 130 130 110 110
பச்சை மிளகாய் 300 250 275 300
தேசி 130 130 110 115
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 308 325 265 265
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 283 293 Na 275
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 92 93 95 98
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 247 259 210 208
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 120 120 128 128
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1027 1033 1010 950
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 692 692 Na Na
பருப்பு 318 313 Na Na
சீனி 188 188 Na Na
முட்டை 44 44 Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
13.03.2023 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
போஞ்சி 300 300 205 220
கேரட் 140 140 95 95
கோவா 100 100 85 80
தக்காளி 200 240 170 165
கத்திரிக்காய் 200 200 175 170
பூசணி 100 100 78 70
புடலங்காய் 180 180 140 140
பச்சை மிளகாய் 340 300 295 320
தேசி 160 160 130 135
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na 285 285
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 320 320 Na 295
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 113 110 115 118
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 260 260 230 228
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 140 140 148 148
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1175 1200 1030 970
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 340 325 Na Na
சீனி 205 205 Na Na
முட்டை 44 44 Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!