விலை நிலவரம்

15.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்

15.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
12.05.2023 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
போஞ்சி 400 550 350 450
கேரட் 140 200 140 205
கோவா 150 180 165 185
தக்காளி 300 380 300 310
கத்திரிக்காய் 150 350 210 310
பூசணி 90 90 70 65
புடலங்காய் 270 280 200 215
பச்சை மிளகாய் 100 350 125 145
தேசி 250 200 240 225
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 360 353 290 275
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 301 318 310 290
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 100 106 103 103
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 284 284 263 265
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 170 174 163 178
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,033.00 1,033.00 1,055.00 1,095.00
தேங்காய் (சராசரி.) 92 92 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 667 667 Na Na
பருப்பு 330 330 Na Na
சீனி 245 238 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
12.05.2023 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
போஞ்சி 450 600 380 480
கேரட் 180 240 170 235
கோவா 200 250 195 215
தக்காளி 380 430 330 340
கத்திரிக்காய் 200 400 240 340
பூசணி 120 140 100 95
புடலங்காய் 300 340 230 245
பச்சை மிளகாய் 150 400 155 175
தேசி 300 250 270 255
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 310 295
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 450 500 330 310
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 123 123
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 320 300 293 285
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 200 210 193 198
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 1,085.00 1,125.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 350 350 Na Na
சீனி 270 270 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!