விலை நிலவரம்

20.04.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
19.04.2023 20.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
போஞ்சி 100 100 85 225
கேரட் 150 150 145 125
கோவா 160 180 135 115
தக்காளி 150 130 75 105
கத்திரிக்காய் 250 250 175 135
பூசணி 60 60 33 28
புடலங்காய் 150 130 75 75
பச்சை மிளகாய் 400 400 300 215
தேசி 400 400 475 390
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 400 400 275 365
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 355 355 325 310
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 95 95 93 98
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 290 300 255 255
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 153 153 148 148
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,075.00 1,075.00 n.a. n.a.
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 693 684 Na Na
பருப்பு 323 323 Na Na
சீனி 218 215 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
19.04.2023 20.04.2023 19.04.2023 20.04.2023
போஞ்சி 150 150 115 255
கேரட் 200 200 175 155
கோவா 200 220 165 145
தக்காளி 200 180 105 135
கத்திரிக்காய் 300 300 205 165
பூசணி 100 100 63 58
புடலங்காய் 200 180 105 105
பச்சை மிளகாய் 450 450 330 245
தேசி 450 450 505 420
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 295 385
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 450 450 345 330
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 113 118
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 340 340 275 275
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 180 180 168 168
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 n.a. n.a.
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 340 340 Na Na
சீனி 225 225 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!