விலை நிலவரம்

24.04.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
21.04.2023 24.04.2023 21.04.2023 24.04.2023
போஞ்சி 120 160 150 145
கேரட் 150 140 135 110
கோவா 160 160 100 115
தக்காளி 130 100 110 75
கத்திரிக்காய் 300 200 150 135
பூசணி 60 60 33 28
புடலங்காய் 130 150 75 90
பச்சை மிளகாய் 400 250 200 295
தேசி 400 300 475 375
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 400 425 315 255
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 343 315 305 285
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 95 93 98 95
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 289 295 250 n.a.
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 151 152 148 148
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,075.00 1,083.00 n.a. n.a.
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 83 75
தேங்காய் எண்ணைய் 684 682 Na Na
பருப்பு 323 325 Na Na
சீனி 215 218 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
21.04.2023 24.04.2023 21.04.2023 24.04.2023
போஞ்சி 180 200 180 175
கேரட் 200 180 165 140
கோவா 200 200 130 145
தக்காளி 180 140 140 105
கத்திரிக்காய் 350 250 180 165
பூசணி 100 100 63 58
புடலங்காய் 180 200 105 120
பச்சை மிளகாய் 450 300 230 325
தேசி 450 350 505 405
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 335 275
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 450 400 325 305
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 118 115
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 340 320 270 n.a.
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 180 170 168 168
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 n.a. n.a.
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 80
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 340 340 Na Na
சீனி 225 225 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!