விலை நிலவரம்

30.03.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
29.03.2023 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
போஞ்சி 150.00 150.00 120.00 135.00
கேரட் 100.00 120.00 100.00 110.00
கோவா 70.00 70.00 65.00 70.00
தக்காளி 180.00 150.00 125.00 100.00
கத்திரிக்காய் 150.00 150.00 120.00 105.00
பூசணி 50.00 50.00 38.00 30.00
புடலங்காய் 150.00 150.00 100.00 95.00
பச்சை மிளகாய் 200.00 200.00 205.00 205.00
தேசி 160.00 140.00 180.00 190.00
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 263.00 263.00 265.00 265.00
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 271.00 276.00 n.a. 290.00
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 91.00 98.00 90.00 95.00
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 229.00 234.00 210.00 215.00
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 143.00 141.00 130.00 135.00
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,100.00 1,100.00 1,040.00 1,140.00
தேங்காய் (சராசரி.) 95.00 95.00 88.00 93.00
தேங்காய் எண்ணைய் 697.00 697.00 Na Na
பருப்பு 306.00 305.00 Na Na
சீனி 194.00 197.00 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
29.03.2023 30.03.2023 29.03.2023 30.03.2023
போஞ்சி 200.00 200.00 150.00 150.00
கேரட் 140.00 160.00 130.00 130.00
கோவா 120.00 120.00 95.00 95.00
தக்காளி 220.00 200.00 155.00 155.00
கத்திரிக்காய் 200.00 200.00 150.00 150.00
பூசணி 80.00 80.00 68.00 68.00
புடலங்காய் 180.00 180.00 130.00 130.00
பச்சை மிளகாய் 250.00 250.00 235.00 235.00
தேசி 220.00 200.00 210.00 210.00
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 285.00 285.00
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 350.00 350.00 n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 110.00 110.00 110.00 110.00
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 260.00 260.00 230.00 230.00
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 150.00 150.00 150.00 150.00
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,250.00 1,250.00 1,070.00 1,070.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120.00 120.00 93.00 93.00
தேங்காய் எண்ணைய் 720.00 720.00 Na Na
பருப்பு 340.00 330.00 Na Na
சீனி 210.00 210.00 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!