தொழில்நுட்ப தகவல்கள் பிரதானம் புதியவை

விவசாய ஏற்றுமதியில் Ceylon Chamber of Commerce உடன் இணைந்து வெற்றி கொள்ளும் முறை may 09 #onedayoneagricultureinformation

இந்த கட்டுரையானது பல கட்டுரைகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்பின் சிறு பகுதியாகும். இலங்கையின் விவசாயத்துறையினை ஏற்றுமதி நோக்கி நகர்த்துவதற்கு தடையாக உள்ள பல காரணிகளை அறிந்து கொண்டு தீர்வு காண முயற்சிக்கும் ஒர தேடலாகும்.

Ceylon Chamber of Commerce என்பது இலங்கையை தளமாகக் கொண்ட ஒரு வணிக சங்கமாகும், இது இலங்கை வணிகங்களின் நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. இது 1839 இல் நிறுவப்பட்டது, இது ஆசியாவின் மிகப் பழமையான வர்த்தக சபைகளில் ஒன்றாகும். இந்த அறை இலங்கையில் வர்த்தகம், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறையை மேம்படுத்துவதையும், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Ceylon Chamber of Commerce அதன் உறுப்பினர்களுக்கு வணிகத் தகவல், நெட்வொர்க்கிங் வாய்ப்புகள், பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் இலங்கை வணிகங்கள் சார்பாக வாதிடுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை வழங்குகிறது. மேலும் இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அறிக்கைகள் மற்றும் கொள்கைப் பரிந்துரைகளை வெளியிடுகிறது.

Ceylon Chamber of Commerce ஆனது பல்தேசிய பெருநிறுவனங்கள் முதல் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வரை பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது. இது நாடு முழுவதும் வணிக மற்றும் தொழில் சங்கங்களின் பல இணைப்பை கொண்டுள்ளது.

இலங்கையில் இருந்து விவசாய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதை ஊக்குவிப்பதில் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இலங்கை அதன் உயர்தர தேயிலை, மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் பிற விவசாயப் பொருட்களுக்கு பெயர் பெற்றுள்ளது, மேலும் இந்த தயாரிப்புகளை உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் விளம்பரப்படுத்த Ceylon Chamber of Commerce செயல்படுகிறது.

சந்தை வாய்ப்புகள், ஏற்றுமதி விதிமுறைகள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் தங்கள் பொருட்களை விற்பதற்கான அவர்களின் திறனை பாதிக்கும் பிற முக்கிய காரணிகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்க விவசாய ஏற்றுமதியாளர்களுடன் Ceylon Chamber of Commerce செயல்படுகிறது. வர்த்தகப் பணிகள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகள் மூலம் இலங்கையின் விவசாயப் பொருட்களை மேம்படுத்துவதற்கும் இது செயல்படுகிறது.

கூடுதலாக, விவசாயப் பொருட்களின் ஏற்றுமதியை ஆதரிக்கும் கொள்கைகளுக்காக வாதிடுவதற்கு இந்த Ceylon Chamber of Commerce அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. நிலையான விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கைகளையும், வர்த்தகத்திற்கான தடைகளை குறைக்கவும் மற்றும் துறையில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கவும் உதவும் கொள்கைகளையும் இது உள்ளடக்கியது.

சந்தை ஆராய்ச்சி, ஏற்றுமதி தளவாடங்கள் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு போன்ற துறைகளில் அவர்களின் அறிவு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு, விவசாய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களையும் Ceylon Chamber of Commerce வழங்குகிறது. இது இலங்கையின் விவசாய உற்பத்திகள் சர்வதேச வாங்குவோர் கோரும் உயர் தரத்தை பூர்த்தி செய்வதை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

ஏற்றுமதியாளர் ஒருவர் Ceylon Chamber of Commerce உடன் இணைந்து கொள்வதன் மூலம் அடையக்கூடிய நன்மைகள்

இலங்கையில் உள்ள சிலோன் வர்த்தக சம்மேளனத்தில் இணைவதன் மூலம் ஒரு ஏற்றுமதியாளர் அடையக்கூடிய பல நன்மைகள் உள்ளன. சில முக்கிய நன்மைகள் இங்கே:

சந்தை தகவல் மற்றும் நுண்ணறிவுக்கான அணுகல்:  சந்தையின் போக்குகள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் வர்த்தக புள்ளிவிவரங்கள் உட்பட இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளது சந்தைகள் குறித்த சமீபத்திய தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சியை Ceylon Chamber of Commerce  கொண்டுள்ளது. இது ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை எங்கு, எப்படி ஏற்றுமதி செய்வது என்பது பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

நெட்வொர்க்கிங் வாய்ப்புகள்: ஏற்றுமதித் துறையில் உள்ள மற்ற வணிகங்களுடன், சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுடன் இணைவதற்கு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு Ceylon Chamber of Commerce வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இது ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு உறவுகளை உருவாக்கவும் புதிய வணிக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவும்.

வர்த்தக ஊக்குவிப்பு: இலங்கை ஏற்றுமதிகளை ஊக்குவிப்பதற்காக வர்த்தக கண்காட்சிகள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளை Ceylon Chamber of Commerce  ஏற்பாடு செய்கிறது மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு காட்சிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

ஏற்றுமதி ஆவண உதவி: விலைப்பட்டியல்கள், பேக்கிங் பட்டியல்கள் மற்றும் தோற்றச் சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட ஏற்றுமதி ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் சான்றளிக்க Ceylon Chamber of Commerce வழங்குகிறது. இது ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளது சந்தைகளில் இறக்குமதி விதிமுறைகளுக்கு இணங்க உதவுவதோடு தாமதங்கள் அல்லது சுங்கச் சிக்கல்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.

ஏற்றுமதி நிதி: ஏற்றுமதிக்கு முந்தைய மற்றும் ஏற்றுமதிக்கு பிந்தைய நிதி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய பரிமாற்றம் உட்பட ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஏற்றுமதி நிதிக்கான அணுகலை வழங்க வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் Ceylon Chamber of Commerce நெருக்கமாக செயல்படுகிறது, 

பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாடு: சந்தை ஆராய்ச்சி, ஏற்றுமதி ஆவணங்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக விதிமுறைகள் போன்ற தலைப்புகளில் பயிற்சி மற்றும் பட்டறைகளை Ceylon Chamber of Commerce  வழங்குகிறது. இது ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் திறன்களையும் அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ளவும், உலகளாவிய சந்தைகளில் போட்டியிடும் திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

சந்தை அணுகல் ஆதரவு: வர்த்தக உடன்படிக்கைகள் மற்றும் முக்கிய சந்தைகளுக்கு இலங்கையின் ஏற்றுமதி திறனை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இலங்கை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான சந்தை அணுகலை எளிதாக்குவதற்கு இந்த Ceylon Chamber of Commerce உதவும்.

வணிக ஆதரவு சேவைகள்: சட்ட ஆலோசனை, கணக்கியல் மற்றும் வரி சேவைகள் மற்றும் வணிக மேம்பாட்டு ஆதரவு உள்ளிட்ட வணிக ஆதரவு சேவைகளை Ceylon Chamber of Commerce  வழங்குகிறது. இது ஏற்றுமதியாளர்கள் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் வணிகம் செய்வதற்கான பொதுவான சவால்கள் மற்றும் தடைகளை கடக்க உதவும்.

பிராண்ட் அங்கீகாரம்: Ceylon Chamber of Commerce ல் சேர்வதன் மூலம், ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளது சந்தைகளில் அதிகத் தெரிவுநிலை மற்றும் அங்கீகாரத்தைப் பெறலாம், இது அவர்களின் பிராண்ட் மற்றும் நற்பெயரைக் கட்டியெழுப்பவும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

Ceylon Chamber of Commerce அதன் உறுப்பினர்களுக்கு தொழில்துறை அறிக்கைகள், வர்த்தக வெளியீடுகள் மற்றும் வணிக தரவுத்தளங்கள் உட்பட பரந்த அளவிலான வளங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது. இந்தத் தகவல் ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் தொழில்துறை மற்றும் இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளது சந்தைகளில் சமீபத்திய போக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து புதுப்பித்த நிலையில் இருக்கவும், அவர்களின் ஏற்றுமதி உத்தியைப் பற்றிய தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவும்.

மேலும், உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிவு, அனுபவங்கள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு தளத்தை Ceylon Chamber of Commerce வழங்குகிறது, இது ஏற்றுமதியாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கற்றுக்கொள்ளவும் அவர்களின் வணிக நடைமுறைகளை மேம்படுத்தவும் உதவும். பெரிய நிறுவனங்களின் அதே ஆதாரங்கள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகளுக்கு அணுகல் இல்லாத சிறிய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இது மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும்.

இந்த கட்டுரையானது www.agricultureinformation.lk  எனும் இனது பதிப்புரிமைக்குரியது இதனை எழுத்து வடிவம் மற்றும் ஒளி ஒலி வடிவங்களில் பயன்படுத்துவது பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் கம்பனிகளது சட்டத்தின்படி குற்றமாகும். www.agricultureinformation.lk ஆனது  greenlankamentors pvt ltd இனது ஒர்  தயாரிப்பாகும்.

Related posts

error: Alert: Content is protected !!