அரச கல்விநிலையங்கள் தொழில்நுட்ப தகவல்கள் பிரதானம்

வடமாகாணத்துக்குட்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் பண்ணையாளர்களுக்கான தேசிய தொழில் தகைமை சான்றிதழ் கற்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

வடமாகாண விவசாயமும் கமநல சேவைகளும் கால்நடை அபிவிருத்தி நீர்ப்பாசனம் மீன்பிடி நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சினால் வடமானாணத்தில் வசிக்கின்ற விவசாயிகள் மற்றும் பண்ணையாளர்களுக்கு   தொழில் தகமை சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக மட்டம் NVQ  2மற்றும் NVQ  3 கற்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன.

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

கற்பிக்கப்படும் கற்கை நெறிகள்

 1. விவசாயம்
 2. கால்நடை வளர்ப்பு

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

கற்கை காலம்

9 மாதங்கள் ஆகும்

முற்றிலும் செய்கைமுறையினூடான கற்கைநெறி (எழுத்து மூல படிப்போ பரீட்ச்சையோ கிடையாது)
விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

 

கற்கை நெறியினால் கிடைக்கும் பலன்கள்

 • தொமில் தகமைக்கான சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்
 • சான்றிதழைப் பயன்படுத்தி புதிய தொழில் வாய்பை உருவாக்க அல்லது விருத்தி செய்ய கல்வித்திறனை மேற்கோளிட்டு வங்கி கடன் செயற்றிட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்
 • மேற் கொண்டு மட்டம் NVQ 4, NVQ 5 விவசாய டிப்ளோமா அதன் பின்னர் பட்டம் வரை கற்க முடியும்.

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

யார் விண்ணப்பிக்க முடியும்

 • வடமாகாணத்தில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்
 • ஆண் பெண் இருபாலரும்
 • வயதெல்லை 15 – 35 வரை
 • விவசாயம் அல்லது கால்நடை வளர்ப்பினை மேற் கொள்பவர்கள்
 • துறை சார்ந்த அணுபவம் உள்ளவர்கள் க.பொ.த சாதாரண தரம் மற்றும் உயர் தரத்தினை பூர்த்தி செய்தவர்கள்.
 • கல்வித்தகமை கட்டாயமானதல்ல

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

விண்ணப்பங்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இடங்கள்

 • கால்நடை அபிவிருத்தி போதனாசிரியர் அலுவலகம்
 • NAITA அலுவலகம்
 • விவசாய போதனாசிரியர் அலுவலகம்

 

பயிற்ச்சி ஆனது அருகில் உள்ள விவசாய போதனாசிரியர் அலுவலகத்தில் அல்லது மாவட்ட விவசாய பயிற்ச்சி நிலையத்தில் நடைபெறும்
பேரூந்தில் செல்பவர்களுக்கு  75% சலுகையுடன் பருவகால அட்டை பெறும் வசதி செய்து கொடுக்கப்படும்.

 

விண்ணப்ப படிவ லிங்க https://bit.ly/3or9kyj

Related posts

error: Alert: Content is protected !!